Nakupte ještě za 3 000 Kč a máte dopravu zdarma
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo také „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mujpaddleboard.cz.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1. Objednávka a ochrana osobních údajů

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze prodávajícího. Zboží zakoupené prostřednictvím eshopu www.mujpaddleboard.cz, nebo kamenné prodejny nesmí být dále přeprodáváno bez písemného souhlasu prodejce.

2. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání objednaného zboží budete taktéž informováni e-mailem, případně telefonicky.

3. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit (nepřijmout) objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

4. Dodání daňového dokladu a záručního listu

Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, je zasílán již potvrzený společně se zbožím. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad, a to za předpokladu, že obsahuje všechny potřebné údaje (jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

5. Platba

Prodávající umožňuje zákazníkovi uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu k zákazníkovi) výběrem jedné z níže uvedených poskytovaných možností platby:

• Dobírkou - hotově - platbu provedete hotovostně při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá doklad o zaplacení požadované částky za zboží.

• Platební kartou - online - po odeslání objednávky budete přesměrováni na zabezpečené online rozhraní pro platbu kreditní kartou. Jedná se o nejrychlejší způsob platby.

• Bankovním převodem - platbu provedete standardním bankovním převodem na náš účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v potvrzujícím emailu objednávky). Zásilka bude odeslána až po přijetí částky na uvedený účet. Právě z důvodů čekání na přijetí platby (1-2 dny) je nutné počítat se zpožděním v expedici Vaší objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Bude-li kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran (tedy prostřednictvím „prostředku komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, má zákazník (kupující) právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne:

• uzavření smlouvy

• jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

• jde-li o smlouvu, jejíž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

• jde-li o smlouvu, jejíž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit od smlouvy je možné zasláním emailu a po telefonické domluvě.

6. Cena a druhy dopravy:

V současné době nabízíme přepravu zboží se společnostmi TOP TRANS, Česká Pošta nebo převzetí zboží v kamenné prodejně. Prodávající si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží zákazníkovi.

7. Doba dodání:

Dodací lhůta je od 2 do 5 pracovních dnů pro všechny způsoby doručení, není-li uvedeno jinak a je-li zboží skladem. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel ze zákona právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14kalendářních dnů ode dne:

• uzavření smlouvy

• jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

• jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

• jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží,pokud zboží neponese známky opotřebení a nebude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

Podmínky odstoupení od smlouvy: odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané na adresu Michal Tomica, Vodňanského 10, 169 00 Praha. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje, od smlouvy lze odstoupit také emailem nebo telefonicky v uvedené lhůtě. Pokud zboží ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), nelze takto od smlouvy odstoupit.

• odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné, balné či jiné dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

• uplatní-li zákazník (kupující) právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží

• v případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy)

• peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů, například čísla účtu pro zaslání platby

• prodávající je povinen vrátit zákazníkovi (kupujícímu) zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

• nárok na náhradu škody vzniklý na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

• v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

• je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupí-li zákazník (kupující) od smlouvy, tak zákazník (kupující) zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Při odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) zašle nebo předá zboží společně s průvodním dopisem zpět prodávajícímu a to:

• na adresu Vodňanského 10, 169 00 Praha, a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury

• v provozovně prodávajícího (v kamenném obchodě v Praze).

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník (kupující) právo od smlouvy odstoupit. Zákazník (kupující) má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka (kupujícího) buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník (kupující) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Prodávající si vyhrazuje také právo na tiskové chyby.

9. Reklamace, záruka a servis u zákazníka:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré nutné náklady kupující. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

• vady vzniklé běžným používáním

• nesprávným použitím výrobku

• nesprávným skladováním

Postup při reklamaci a požadavku na servis zboží:

• kupující informujte prodávajícího emailem a/nebo telefonicky

• zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu: Michal Tomica, Vodňanského 10, 169 00 Praha, a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury či jiného nákupního dokladu (nejrychlejší způsob vyřízení reklamace)• nebo předejte po domluvě v kamenném obchodě prodávajícího • o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován elektronicky (emailem).

10. Slevy:

Věrnostní systém - sleva až 4%:

Naši věrní zákazníci mohou získat dodatečnou slevu až 4% z ceny nákupu.

Pravidla věrnostního systému:

• výše slevy se počítá z celkové útraty jednoho uživatele (emailová adresa)

• cena produktu se o věrnostní slevu ponižuje po přihlášení uživatele.

• výše slevy se sčítá za útraty zákazníka v eshopu www.mujpaddleboard.cz a to za uplynulých 730 dní.

• věrnostní sleva je dodatková, tzn. že se přičítá i k akčním či výprodejovým slevám.

• tato sleva se automaticky uplatňuje pouze na skutečně zaplacené a realizované objednávky

• na stornované, nedokončené, nezaplacené objednávky či objednávky, kdy zákazník zboží vrátil se sleva nevztahuje

• objednávky realizované z různých účtů není možné sčítat

Tabulka věrnostní slevy:


Útrata (v Kč)Sleva v %
30.000,- až 40.999,-2%
50.000,- až 50.999,- 3%
60.000 a víc4%


Poznámka: Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat podmínky věrnostního systému a věrnostní slevu odepřít a to i bez udání důvodu. Případné slevové kupóny nelze kombinovat s věrnostní slevou nebo využít k nákupu produktů 2. jakosti. Také nelze využít více než jeden slevový kupón na objednávku, ani jakkoli slevy kombinovat.

13. Další práva a povinnosti smluvních stran:

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.